Wypadki w Pracy w Chicago

by | Jan 3, 2020 | Attorney

Wypadki w pracy są dość powszechnie występującym zjawiskiem. Wynikiem wypadku, do którego doszło w miejscu pracy może być chwilowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu, który może przyczynić się do częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Rozróżniamy wiele przyczyn wypadków w pracy, jednakże najczęściej dochodzi do nich na skutek korzystania z wadliwych lub niebezpiecznych maszyn i sprzętu, źle utrzymanej infrastruktury, stwarzającej niebezpieczne warunki pracy, źle przeszkolonego personelu. Jeśli staliśmy się ofiarą wypadku w zakładzie pracy może będziemy potrzebować kosztownego i długotrwałego leczenia oraz zmuszeni będziemy ponosić wysokie koszty zakupu leków. Jednak w sytuacji, gdy z powodu urazów nie jesteśmy zdolni do kontynuowania obowiązków zawodowych wszystkie te działania mogą okazać się trudne do podjęcia, a nawet niemożliwe. Gdy poniosłeś obrażenia na skutek poważnych zaniedbań w miejscu pracy, bezwzględnie należy się Tobie odszkodowanie za ból, cierpienie i utratę zdrowia. Możesz jednak spotkać się z sytuacją, gdy nieuczciwy pracodawca lub firma ubezpieczeniowa będzie starała się zaniżyć kwotę odszkodowania, tak, by wyjść z sytuacji z korzyścią dla siebie. Osłabiony i cierpiący nie będziesz miał siły na wygraną z silniejszym od siebie przeciwnikiem. Istnieje wiele faktów, o których możesz nie wiedzieć. Często osobami odpowiedzialnymi za wypadki w pracy są tzw. osoby trzecie, jak na przykład producent wadliwego sprzętu lub właściciel nieodpowiednio zabezpieczonego terenu, na którym wykonywałeś pracę. Wówczas masz prawo żądać dodatkowego odszkodowania także i z tego źródła. Mecenas Piotr Wachowski od ponad trzydziestu lat niesie pomoc ofiarom wypadków w pracy w uzyskaniu należnej im kwoty odszkodowania. Stawia on dobro klienta na pierwszym miejscu. Robi, co w jego mocy, aby zidentyfikować organ odpowiedzialny za wypadek w miejscu pracy, gwarantuje uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania, która prawnie się Tobie należy, załatwia za Ciebie wszelkie formalności, podczas gdy Ty możesz skupić się na leczeniu i pełnym powrocie do zdrowia, bez zbędnego stresu i problemów. Przede wszystkim dokłada wszelkich starań, by zadośćuczynienie było wypłacone bez zwłoki. Zaufały mu już setki klientów, którym zapewnił profesjonalne wsparcie, a co najważniejsze, uzyskanie odszkodowania pracowniczego w pełni zadowalającej kwocie. Mecenas Piotr Wachowski udziela bezpłatnych konsultacji prawnych pod adresem: Park Ridge Office; 15 N Northwest Hwy; Park Ridge, IL 60068; Numer: 847.823.9039. Dla polskich klientów zapewnia brak bariery językowej, co jest dodatkową zaletą znoszącą problemy związane z barierą językową. Nie zwlekaj i pozwól sobie pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś, a zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie i doprowadzimy do korzystnej dla Ciebie ugody.

Similar Posts